Danh mục

Thép Tấm Hardox 400,Thép Hadox 500, Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G

Thép Tấm  Hardox 400,Thép Hadox 500, Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm  65G
Mã sản phẩm:
Thép Tấm Hardox 400,Thép Hadox 500, Thép Tấm Chịu
Mô tả:
Thép Tấm Hardox 400,Thép Hadox 500, Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Hardox 400,thép hadox 500, thép tấm chịu mòn 65mn,thép tấm 65g,Thép Tấm Chịu Nhiệt A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490
Giá:
14.000 VND
Chia sẻ:
Hỗ trợ trực tuyến