Danh mục

Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Hardox 500,Thép Tấm Chịu Nhiệt A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490

Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm  65G,Thép Tấm  Hardox 500,Thép Tấm Chịu Nhiệt  A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490
Mã sản phẩm:
Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Har
Mô tả:
Thép Tấm Chịu mòn 65Mn,Thép Tấm 65G,Thép Tấm Hardox 500,Thép Tấm Chịu Nhiệt A 515 Grade 70,Thép Tấm SCM440,Thép tấm S355j,Thép Tấm SM490,Thép Tấm Chịu Mòn 65Mn 65G 65Ge công ty thép mạnh trường, Xuất Xứ UkRaine
Giá:
6.000 VND
Chia sẻ:
Hỗ trợ trực tuyến